hoaiptcmn 6/28/2023 12:34:35 AM

Đâu là “giờ vàng” để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ do COVID?